Föreningsdokument

Stadgar För Sanne Fiber Ekonomisk Förening:

 

Rev

 

 

 

 

 

Koppling kablar och boxar

Rev Göran Sundell, 2012-03-12

 

 

Sanne Fiber © 2010, 2011

 

Sanne Fiber är en förening för etablering av optisk fiberkabel till intresserade fastighetsägare i området mellan Hedekas och Sanne med  omgivningar samt en avstickare mot gränsen till Färgelanda kommun.

 

SANNE FIBER Ekonomisk Förening